top of page

HUKUK BÜLTENİ

Open Textbook in Library

MALULİYET VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

30/09/2021

Maluliyet ve Çalışma Gücü Kaybı Tespiti İşlemleri Yönetmeliği ("Yönetmelik") 28.09.2021 tarihli ve 31612 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelikle 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLAR DEĞİŞİKLİĞİ

04/12/2021

04.12.2021 tarihli ve 31679 Sayılı Resmi Gazete’de “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar” (“Genel Şartlar”) yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yürürlük tarihinden sonra yapılan değişiklikler, söz konusu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra akdedilen sözleşmelere uygulanacaktır.

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

11/03/2021

Covid-19 pandemisinde toplum sağlığının korunması amacıyla sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe gibi çeşitli önlemlerin alınması mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Bu durum, çalışma hayatının da bir uyum sürecine girmesine neden olmuştur. Uzaktan çalışma modeli, pandemi döneminde hem toplum sağlığını korumak hem de bu sürecin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için pek çok sektör açısından önem kazanmıştır.

YARGIDA SÜRELERİN DURDURULMASI HAKKINDA SIKÇA SORULAN HUKUKİ SORULAR

30/04/2020

Dünya genelinde ortaya çıkan COVID-19 Salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 02.03.2020 tarihi itibariyle küresel risk seviyesi "çok yüksek" olarak derecelendirilerek "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durum" ilan edilmiş ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirlerin hayata geçirilmesi için dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği hususu vurgulanmıştır.

7244 SAYILI TORBA YASA HÜKÜMLERİNİN  İŞ HUKUKU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

25/04/2020

Dünya genelinde ortaya çıkan COVID-19 Salgını nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından 02.03.2020 tarihi itibariyle küresel risk seviyesi "çok yüksek" olarak derecelendirilerek "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durum" ilan edilmiş ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirlerin hayata geçirilmesi için dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği hususu vurgulanmıştır.

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLAR DEĞİŞİKLİĞİ

20/03/2020

20.03.2020 tarihli ve 31074 Sayılı Resmi Gazete’de “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar” (“Genel Şartlar”) yayımlanmıştır

BEDENSEL ZARARLARDA HESAP YÖNTEMLERİ FARKLILIĞININ GİDERİLMESİ

07/03/2020

Türkiye Barolar Birliği ve Yargıtay Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen “Bedensel Zararlarda Hesap Yöntemleri Farklılığının Giderilmesi Çalıştayı” 07 Mart 2020 tarihinde TBB’nin ev sahipliğinde Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenmiştir.

SİGORTA GENEL ŞARTLARININ DÜZENLENMESİ, DENETLENMESİ VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR

21/02/2020

21.02.2020 tarihinde Prof. Dr. Rayegân KENDER’e saygı günü kapsamında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilen ve akademisyen, hakim ve uygulamacıların bir araya geldiği “Sigorta Genel Şartlarının Düzenlenmesi, Denetlenmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar Sempozyumu”nda sigorta genel şartlarının hukuki niteliği ve sigorta genel şartları kapsamında uygulamada ortaya çıkan sorunlar tartışılmıştır. Bu kapsamda, özellik arz eden hayat sigortası sözleşmeleri ile zorunlu mali mesuliyet (trafik) sigortası genel şartları ayrı konu başlıkları altında ayrıca ele alınmıştır.

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE BİLGİLENDİRMEYE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

14/02/2020

Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 14 Şubat 2020 tarih ve 31039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

10/02/2020

10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 Sayılı Resmi Gazete’de “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Hesaslar Hakkında Tebliğ” (Sayı 2020/4) yayımlanmıştır.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE YÖNELİK İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ

07/12/2019

07.12.2019 tarih ve 7194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”) ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu değişikliğe tabi tutularak yeni bir vergi türü olan “Değerli Konut Vergisi” (“DKV”) düzenlenmiştir.

bottom of page