top of page

ŞİRKETLER VE TİCARET HUKUKU

Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık, Türk ve yabancı müvekkillerine şirketler ve ticaret hukuku ile bu branşlar ile doğrudan ve dolaylı bağlantısı bulunan rekabet hukuku, sermaye piyasası hukuku ve uluslararası ticaret hukuku gibi diğer alanlarda hizmet vermektedir.

 

Bu kapsamda Hukuk Büromuz tarafından özellikle;

  • Şirket kuruluş ve tescili,

  • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, tadili ve tescili,

  • Sermaye artırım ve azaltım işlemlerinin yürütülmesi,

  • Şirket bölünme, birleşme, devralma ve tür değişikliği işlemleri,

  • Şirket işleyiş ve faaliyetleri kapsamında olan ortaklık, kira, inşaat, satım, know-how, lisans, bayilik, dağıtım gibi tüm sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi,

  • Şirket alacaklarının takibi ve tahsili,

  • Konkordato, sona erme, iflas ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi,

  • Rekabet Kurulu nezdinde yürütülen soruşturmaların takip ve temsil faaliyetleri,

  • Milletlerarası ticari tahkim veya yatırım tahkimlerinin takip ve temsil faaliyetleri

konularında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunulmaktadır.

Corporate Law
bottom of page