top of page

ARABULUCULUK HİZMETLERİ

Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık, hukuki çözüm süreçlerinde arabuluculuk hizmeti sunarak müvekkillerine etkili ve uzlaşmacı bir yaklaşım sunmaktadır.

Arabuluculuk, anlaşmazlık çözümünde mahkeme dışı bir yöntem olarak hızlı, ekonomik ve gizliliği ön planda tutan bir seçenektir.

Arabuluculuk, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların gönüllü olarak çözüldüğü bir alternatif çözüm yoludur. Arabulucu, taraflar arasında iletişimi kolaylaştırır, farklı bakış açılarını anlamalarına yardımcı olur ve sonunda taraflar arasında kabul edilebilir bir anlaşma sağlamak için yardımcı olur.

Arabuluculuk, hukuki süreçlerin uzunluğundan ve maliyetlerinden kaçınmanın yanı sıra taraflar arasında daha sürdürülebilir ve uzlaşmacı ilişkilerin korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, arabuluculuk, mahkeme kararı ile sonuçlanacak anlaşmazlıkları çözmek için daha hızlı bir seçenek sunar.

Bu kapsamda Hukuk Büromuzda özellikle;

  • Sigorta Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar

  • Ticaret Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar

  • İş Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar

  • Tüketici Hukukundan Doğan Uyuşmazlıklar

  • Kira İlişkisinden Doğan Uyuşmazlıklar

konularında arabuluculuk hizmeti sunulmaktadır.

Meeting Room
bottom of page