top of page

İŞ HUKUKU

Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık, gerek iş kazaları ve meslek hastalıkları konularında gerekse işçi ve işveren ilişkileri çerçevesinde meydana gelebilecek her türlü ihtilaflar bakımından danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

 

Bu kapsamda Hukuk Büromuz tarafından özellikle;

  • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi, müzakere edilmesi, değiştirilmesi,

  • İşyeri sağlık ve güvenliğine ilişkin süreç ve prosedürlerin yürütülmesi,

  • İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle meydana gelebilecek ihtilafların çözümü,

  • İstifa, sözleşme feshi ve işten çıkarma süreçlerinin yürütülmesi ve ihtilafların çözümü,

  • Ayrımcılık, mobbing ve gizli verilerin korunması,

  • Yabancı müvekkilerin iş hukuku ile ilgili sözleşme ve belgelerinin mevzuata uygun hale getirilmesi ve raporların sunulması

konularında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunulmaktadır.

Labour Law
bottom of page