top of page

SİGORTA HUKUKU

Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık’ın faaliyet alanının büyük bir bölümünü temel uzmanlık alanı olan sigorta hukuku ve bunun tamamlayıcı alanları oluşturmaktadır.

 

Av. Arb. Nesli AYDOSLU YAĞCI’nın sektörde edinmiş olduğu bilgi ve deneyim sayesinde büromuz müvekkil sigorta şirketlerinin, özellikle hasar yönetimi ve dava takip süreçlerinde hukuki ihtiyaçlarını öngörebilmekte ve bu doğrultuda verimli çözümler sağlayabilmektedir.

 

Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık verdiği hizmetlerde pratik ve teorik bakış açısını optimum seviyede bir araya getirmektedir. Bu şekilde karmaşık ve büyük hasar dosyalarının hukuki ve teknik analizi yapılarak, sigorta şirketlerinin ihtiyaçlarına en doğru cevabı veren danışmanlık sağlanmakta ve gerekli görülmesi halinde bilimsel mütalaa da verilmektedir.

 

Büromuz tarafından düzenlenen periyodik raporlar sayesinde teknik karşılıkların en isabetli ve güncel şekilde tutulması sağlanarak, hasar dosya yönetim süreçlerine yüksek verim ile katkıda bulunulmaktadır. Bu bağlamda, müvekkil şirketlerin güncel hukuki ve hasar yönetim prosedürleri analiz edilerek çözüm önerileri sunulmaktadır.

 

Bu kapsamda Hukuk Büromuz tarafından özellikle;

 

  • Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk, İşveren Mali Sorumluluk, Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet ve Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk başta olmak üzere tüm sorumluluk sigortaları kapsamında maddi ve bedeni zararlar nedeniyle meydana gelen ihtilaflarda arabuluculuk, dava ve tahkim süreçlerinde müvekkil şirketlerin temsili,

  • Uluslararası taşımacılık ve nakliyat sigortaları da dahil olmak üzere büyük hasar dosyalarının hukuki ve teknik analizinin yapılarak en doğru ve uygun şekilde sonuçlandırılması,

  • Rücu dosyalarının etkili bir şekilde takibi ile tahsilat süreçlerinin yürütülmesi,

  • Arabululuculuk süreçlerinde etkin rol oynayarak müzakerenin yürütülmesi,

  • İlgili mevzuat ve müvekkil şirket prosedürleri doğrultusunda, proaktif bir yaklaşım ile müzakere süreçlerinin yürütülmesi ve hukuk dosyalarının verimli bir şekilde sulhen sonuçlandırılması,

  • Fraud yönetim sürecinde aktif rol oynayarak sürece katkıda bulunulması,

  • Düzenli ve periyodik raporlama ile dosya muallaklarının müvekkil şirket prosedürleri doğrultusunda güncel tutulmasının sağlanması,

  • Hasar yönetim süreçlerine ilişkin olarak müvekkil şirket ihtiyaçları doğrultusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,

  • Sigorta hukuku alanında mevzuat değişiklikleri ile ilmi ve kazai alandaki gelişmeler hakkında düzenli bilgi notu ve rapor sunulması

 

konularında hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunulmaktadır.

Insurance Law
bottom of page