top of page

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

10/02/2020

GİRİŞ

10 Şubat 2020 tarihli ve 31035 Sayılı Resmi Gazete’de “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Hesaslar Hakkında Tebliğ” (Sayı 2020/4) yayımlanmıştır.

 

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bankalar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kâr payı dışında alınan her türlü ücret, komisyon ve masraf türlerinin usûl ve esasları hakkında değişiklik yapılarak bankalar arası uygulama birliğinin sağlanmasını teminen bazı ücret kalemlerine sınırlamalar getirilmiş ve ücret listesi sadeleştirilmiştir.

 

Bu kapsamda; bireysel ürün ve hizmetlere ilişkin ücretlerde yıllık artış oranı, bir önceki yıl itibariyle açıklanan TÜFE artış oranı ile sınırlandırılmıştır.

 

Bununla beraber, nakit avans kullanımı ve bir takvim yılı içerisinde iki adetten sonraki kart yenileme işlemleri ile kiralık kasa depozito bedeline ilişkin olarak bankalarca tahsil edilebilecek ücretler yeniden düzenlenerek tutarlara sınırlama getirilmiştir.

 

Aynı şekilde; EFT işlemlerinde alınacak ücretler, işlem tutarı ve işlemin gerçekleştirildiği kanala göre sınırlandırılmıştır. Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanacaktır.

SONUÇ

Anılan Yönetmelik, 01.03.2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek olup, değiştirilen hükümler, yürürlük tarihinden önce kurulmuş sözleşmelere değişikliklerin yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilecek işlemler bakımından uygulanacaktır.

 

bottom of page