top of page

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU

Aydoslu Hukuk ve Danışmanlık, telif ve marka konuları başta olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet hukuku alanında hizmet vermektedir.

Bu kapsamda Hukuk Büromuz tarafından özellikle;

  • Tescil taleplerinin incelenmesi,

  • Ulusal ve uluslararası alanda başvuruda bulunulması ve tescillerin yenilenmesi,

  • Her türlü itiraz ve iptal süreçlerinin takibi,

  • Tescile ilişkin dava ve takiplerin yürütülmesi,

  • Marka, patent, faydalı model ve tasarım gibi fikri ve sınai haklara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi,

  • Marka ve patente ilişkin ihlal hallerinde buna ilişkin dava sürecinin yönetilmesi ve danışmanlık hizmetinin sağlanması

konularında hizmet sunulmaktadır.​

IP Law
bottom of page