top of page
Dr. Mustafa Okan Yağcı, LL.M.
DR. MUSTAFA OKAN YAĞCI
Danışman

Eğitim:

 • Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Doktorası, Yüksek Onur Derecesi, İstanbul/Türkiye, 2018.

 • Deusto Üniversitesi, UNESCO Konuk Araştırmacı, Bilbao/İspanya, Ağustos 2016 – Ocak 2017.

 • Pennsylvania Devlet Üniversitesi, Dickinson Hukuk Fakültesi, Hukuk Yüksek Lisansı, State College/ABD, 2012.

 • Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, Onur Derecesi, İstanbul/Türkiye, 2010.

 

Yabancı Diller:

 • İngilizce (ileri seviye)

 • Almanca ve İspanyolca (temel seviye)

 

Meslek Kuruluşlarına Üyelikler:

İstanbul Barosu, 2011.

 

Çalışmaları:

Dr. Mustafa Okan YAĞCI’nın başlıca uzmanlık alanları medeni usul hukuku, icra-iflas hukuku, rekabet hukuku, şirketler ve ticaret hukuku, uluslararası ticaret hukuku, uluslararası ticari tahkim ve yatırım tahkimidir.

​Akademik olarak, Dr. Mustafa Okan YAĞCI, hukuk yüksek lisansı döneminde uluslararası ticari işlemler, uluslararası ticari sözleşmeler, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları ve tahkim konularında Prof. William F. Fox’un araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2013-2016 yılları arasında ise Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde asistan olarak görev yapmıştır. Bu dönemde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eski Dekanı ve Avrupa Birliği Hukuku Jean Monnet Profesörü Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ve Avrupa Birliği Adalet Divanı Genel Mahkeme Eski Hâkimi Prof. Dr. Vilenas Vadapalas’ın derslerini asiste etmiş ve onlarla beraber ders vermiştir. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalıştığı dönemde ELFA-Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği’nin Kongre Sekreteri/Başkan Asistanı olarak görev yapmış ve ayrıca altı uluslararası akademik toplantının koordinatörlük (ve/veya eş sıfatlar ile) vazifesini üstlenmiştir. 2018 yılı itibariyle çeşitli üniversitelerde dersler veren Dr. Mustafa Okan YAĞCI halen Pîrî Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

​Uygulamacı olarak ise 2010-2012 yılları arasında uluslararası niteliği haiz bir hukuk bürosunda çalışmış; Ağustos 2016-Ocak 2017 tarihleri arasında Bask Rekabet Kurumu’nda (AVC-Autoridad Vasca de la Competencia) staj yapmış ve daha sonra mesleğini danışmanlık ağırlıklı olmak üzere icra etmiştir.

2021 yılından beri Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi’nde editör yardımcısı olan Dr. Mustafa Okan YAĞCI’nın akademik çalışmalarının listesi şu şekildedir:

 

Kitap/Kitap Bölümleri:

 1. 06 Şubat 2023 Tarihli Deprem Hakkında Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Açısından Değerlendirmeler.

 2. “Gemi İnşa Yüklenicisinin Aczi: Gemi İnşa Sözleşmesinde Yer Alan Aciz / İflas Şartı Türk Hukuku Bakımından Uygulanabilir Mi?” [iç.] İsmail Hakkı Helvacıoğlu/Sezer Ilgın/Bülent Sözer/Başak Başoğlu (editörler) Contract Management for Shipbuilding and Repair: Technical Perspective and Settlement of Legal Disputes, Vedat Kitapçılık 2022, s. 175-200.

 3. “Objektif Dava Birleşmesi (Davaların Yığılması) Halinde Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk Uygulamasına İlişkin Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi” [iç.] Ali Cem Budak/Varol Karaaslan (editörler) İlamat Torbası - İstinaf Mahkemesi Karar İncelemeleri Cilt 2, Filiz Kitabevi 2021, s. 203-222, ISBN:978-975-368-671-6.

 4. “İflas Davasına Karşı Tahkim İtirazında Bulunulabilir Mi?” [iç.] Ali Cem Budak/Varol Karaaslan (editörler) İlamat Torbası - İstinaf Mahkemesi Karar İncelemeleri Cilt 1, Filiz Kitabevi 2020, s. 187-197, ISBN: 978-975-368-586-3.

 5. “Bir Alacak İçin İcra Takibi Başlatıldıktan Sonra Aynı Alacak İçin Dava Açılmasında Hukukî Yarar Var Mıdır?” [iç.] Ali Cem Budak/Varol Karaaslan (editörler) İlamat Torbası - İstinaf Mahkemesi Karar İncelemeleri Cilt 1, Filiz Kitabevi 2020, s. 73-83, ISBN: 978-975-368-586-3.

 6. “Chapter 11: Law of Civil Procedure” [iç.] Tuğrul Ansay/Don Wallace, Jr., Işık Önay (editörler), Introduction to Turkish Law, 7th Edition, Wolters Kluwer 2020, s. 255-274, ISBN: 9789403522609 (Prof. Dr. Ali Cem Budak ile birlikte).

 7. Introduction to Turkish Business Law, Adalet Yayınevi 2020, ISBN: 9786257088954 (Prof. Dr. Ali Cem Budak ile birlikte).

 8. Rekabet Kurulu’nun İnceleme ve Araştırma Usulü (ve Kurul Kararlarının Yargısal Denetimi), Vedat Kitapçılık 2018, ISBN: 978-605-2203-25-5.

 9. “Role of Competition Advocacy in Public Procurement Process” [iç.] La Competencia Como Motor de Desarrollo Económico, Segunda Parte: Contratación Pública y Competencia - Capítulo: 4 (Director: Maria Pilar Canedo Arrillaga; ISBN: 978-84-9152-264-5), España 2018.

 

Hakemli Makaleler:

 1. “Mevsimsiz Dava: Davanın Vaktinden Önce Açılması” [iç.] Adalet Dergisi, Sayı 70, 2023/1, s. 17-46 (Prof. Dr. Ali Cem Budak ile birlikte).

 2. “Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nun Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Açısından Değerlendirilmesi” [iç.] Public Private International Law Bulletin, Cilt 42, Sayı 2, 2022, s. 529-559.

 3. “Kurtarıcı Birleşme ve Külli İcra Hukuku” [iç.] Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, Cilt 17, Sayı 50, 2021, s. 827-886.

 4. “Uygulamadan Örneklerle Konkordato Kayyımı” [iç.] İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2021, s. 329-355.

 5. “Konkordato ve Finansal Yeniden Yapılandırma” [iç.] Bankacılar Dergisi, Cilt 31, Sayı 112, 2020, s. 16-46 (Prof. Dr. Ali Cem Budak ile birlikte).

 6. “Bir Bölge Adliye Mahkemesi Kararı Işığında Sürekli Sakatlık Sebebine Dayanan Tazminat Davaları” [iç.] Medenî Usûl ve İcra - İflâs Hukuku Dergisi, Cilt 16, Sayı 46, 2020, s. 533-568.

 7. “Rehin Açığı Belgesi” [iç.] Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 2, Özel Sayı: Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Kuruluşunun 20. Yılı Armağanı, Cilt II, 2016, s. 313-338.

 8. “Brüksel I Tüzüğü Uyarınca Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler Arasında Anti-Suit Injunction Kararlarının Tanınmayacağına İlişkin Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın 10 Şubat 2009 Tarihli Kararının Tercümesi ve Yorumu” [iç.] Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, 2014, s. 281-305.

 9. “Akreditife İlişkin Olarak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Tarafından 2013 Yılında Verilen Bazı Kararlar” [iç.] Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Cilt 3, Sayı 2, 2014 s. 325-341.

 

Tebliğler:

 1. “Medeni Usul Hukukunda Göreve İlişkin Kuralların Eleştirisi: Tekne Bağlama Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar Örneği”, Yat ve Marina İşletmeciliğinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ulusal Sempozyumu, 11 Mayıs 2023.

 2. “Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nun Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”, Uluslararası Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukundaki Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 10 Şubat 2022.

 3. “Insolvency of Shipbuilder: Does Termination for Bankruptcy/Insolvency Clause in Shipbuilding Contract Actually Work under Turkish Law?”, Contract Management for Shipbuilding and Repair: Technical Perspective and Settlement of Legal Disputes, 12 Kasım 2021.

 4. “Konişmentoda Yer Alan Yetki Şartının [Türk Hukuku Bakımından] Müdahaleci Norm, Genel İşlem Koşulları ve Belirlilik Ölçütü Kapsamında Değerlendirilmesi”, 3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, 28 Kasım 2019.

 

Konferans Sunumları:

 1. 06 Şubat 2023 Tarihli Deprem Hakkında Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Açısından Değerlendirmeler, Pîrî Reis Üniversitesi, 08 Mart 2023.

 2. Bilançoyla Tespit Edilen Mali Güçlük Aşamalarında Kurtarıcı Birleşme ve Külli İcra Hukuku Prosedürleri Arasındaki İlişki, Pîrî Reis Üniversitesi, 23 Mart 2022.

 3. Bankaların Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmaları ve Konkordato, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 12 Şubat 2020.

 4. A Short Assessment on Procedural Rights in EU Antitrust Proceedings from the Perspective of Human Rights, Deusto Üniversitesi, 15 Aralık 2016.

 5. The Class Action under Turkish Law: Comparison of Turkish, EU and US Legal Models, Yeditepe Üniversitesi, the First Trinational Winteruniversity 12 Ocak 2016.

bottom of page