top of page
Dr. Aksoy Yavaş
DR. AKSOY YAVAŞ
Danışman

Eğitim:

 • Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hukuk Doktorası, Yüksek Onur, İstanbul/Türkiye, 2015.

 • Heidelberg Üniversitesi, Max Weber Haus Institut, Dil Eğitim Programı, Heidelberg/Almanya, 2009.

 • Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, Dönem Birincisi -Yüksek Onur, İstanbul/Türkiye, 2008.

 • Utrecht Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erasmus Programı, Utrecht/Hollanda, Güz-2007.

 • American Univesity, Washington College of Law, Haksız Fiil ve Sözleşmeler Hukuku Seminer Programı, Washington D.C./ABD, 2006.

 

Yabancı Diller:

 • İngilizce (ileri seviye)

 • Almanca (temel düzeyde)

 

Meslek Kuruluşlarına Üyelikler:

 • İstanbul Barosu, 2012.

 • Deniz Hukuku Derneği, 2012.

 

Çalışmaları:

Dr. YAVAŞ'ın başlıca uzmanlık alanları deniz ticareti hukuku, sigorta hukuku, taşıma hukuku, borçlar hukuku ve idare hukukudur.

Dr. YAVAŞ, 2014 yılından beri, özellikle deniz ticareti hukuku alanında ortaya çıkan tahkim yargılamalarında hakem olarak görev yapmaktadır.

Dr. YAVAŞ, 2009 yılında Heidelberg Üniversitesi, Max-Weber Haus Institute, Dil Eğitim Programı kapsamında Almanya'da bulunmuş; 2007 senesinde Utrecht Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Erasmus programına katılmış; 2006 senesinde ise Amerikan Üniversitesi Washington Hukuk Fakültesi'nde Haksız Fiil ve Sözleşmeler Hukuku Seminer Programını takip etmiştir.

 

Yayınlar:

 • Kara Yolunda Konteyner ile Yapılan Yük Taşınmasında Kayıp veya Hasardan Doğan Sorumluluk, 12 Levha Yayınları, İstanbul 2016.

 • Hayat Sigortalarında Prim Ödeme Borcunun Mukayeseli Olarak Türk Ticaret Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve İngiliz Hukukunda İncelenmesi – Kazancı Hukuk Otomasyon ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10. Yıl Özel Dergisi, s.257-314.

 • Navlun Sözleşmesine İlişkin Olarak 2007-2011 Yıllarında Verilen Yargıtay Kararlarından Seçilmiş Örnekler – Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, Cilt:2, Sayı.1, s.229-270.

 • Türk Ticaret Kanunun Gemi Alacaklısı Hakkı Veren 1235. Maddesinin 1-6. Bentlerinin, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Anglo Sakson Hukukuyla Mukayeseli Olarak Değerlendirilmesi – Kazancı Hukuk Otomasyon ve Deniz Hukuku Dergisi, Y.10, S.1-4, s.127-178.

bottom of page